Brukermanual Aisoy

I prosjektet har vi valgt å begynne med forsøk med skoleroboter fra Aisoy. Dette fordi robotene har offline støtte for talesyntese samtidig som de kan programmeres ved hjelp av en enkel blokkeditor.

Nedenfor en brukermanual for Airos Lab. Denne vil snart bli oppdatert med informasjon om hvordan man kobler seg til roboten via ScratchX i offlinemodus.

Robotene kan også kobles på nett og dermed utnytte ScratchX i nettversjon. Vær imidlertid oppmerksom på at roboten har både innebygget kamera og mikrofon. Koblet til nettet bør den derfor håndteres som en datamaskin tilkoblet nettet. Roboten er ikke en større sikkerhetsrisiko enn datamaskiner med utbredte operativsystemer, men det er greit å være bevisst problemstillingen. For å være på den fullstendig sikre siden anbefaler vi at robotene i all hovedsak benyttes i offline-modus i klasserom og i andre undervisningssituasjoner med mange personer til stede,

Aisoy Lab er en gratis app for iOS og for Android som kan brukes for å styre skoleroboter fra Aisoy. Appen egner seg svært godt for å teste ut robotens funksjoner, f eks når elevene skal prototype et prosjekt der de kjapt vil sjekke hvordan roboten fungerer i en gitt situasjon.

ScratchX

Koble ScratchX,robot og datamaskin

Åpne ScratchX

Aisoy Labs

Aisoy-menyen

Aisoy-menyen – Talefunksjoner

Botapps og egne programmer

Koble roboten til nettet


En betydelig fordel ved bruk av Aisoy-robotene er at de fungerer uten at roboten behøver å være koblet til nett. Talesyntese og talegjenkjenning gjøres på selve enheten.

For mer kompleks koding vi det i de fleste tilfeller være mer formålstjenlig å gjøre dette via en datamaskin og ScratchX. Her kan elevene kode med de samme blokkene som i Aisoy Lab, men det er lettere å holde orden på funksjonene og kjøre mer kompleks kode via Scratch.